Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 29.02.2020

Căn cứ Công văn số 1373/BCT-TTTN, ngày 29/02/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 38/QĐ-DKĐP ngày 29/02/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 29 tháng 02 năm 2020 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 19.120 19.500
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 18.340 18.700
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 14.780 15.070
Dầu KO Đồng/lít 13.670 13.940

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 29/02/2020, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil