Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 30.01.2020

Căn cứ Công văn số 609/BCT-TTTN, ngày 30/01/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 27/QĐ-DKĐP ngày 30/01/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 30 tháng 01 năm 2020 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 20.120 20.520
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 19.260 19.640
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 16.130 16.450
Dầu KO Đồng/lít 15.060 15.360

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 30/01/2020, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil