Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 30.11.2019

Căn cứ Công văn số 9139/BCT-TTTN, ngày 30/11/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 127/QĐ-DKĐP ngày 30/11/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 30 tháng 11 năm 2019 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 21.070 21.490
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 19.810 20.200
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 15.980 16.290
Dầu KO Đồng/lít 14.960 15.250

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 30/11/2019, cụ thể như sau:

 

Nguồn: Orient Oil