Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 31.10.2019

Căn cứ Công văn số 8258/BCT-TTTN, ngày 31/10/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 116/QĐ-DKĐP ngày 31/10/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 31 tháng 10 năm 2019 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 20.440 20.840
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 19.250 19.630
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 16.050 16.370
Dầu KO Đồng/lít 15.130 15.430

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 31/10/2019, cụ thể như sau:

 

Nguồn: Orient Oil