Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 16 giờ 00 ngày 26.10.2021

Căn cứ Công văn số 6716/BCT-TTTN, ngày 26/10/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 113/QĐ-DKĐP và Quyết định số 114/QĐ-DKĐP ngày 26/10/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 16 giờ 00 phút ngày 26 tháng 10 năm 2021 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 24.330 24.810
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 23.110 23.570
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 18.710 19.080
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 19.060 19.440
Dầu KO Đồng/lít 17.630 17.980

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 16 giờ 00 phút ngày 26/10/2021, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil