Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 16 giờ 30 ngày 12.4.2021

Căn cứ Công văn số 2055/BCT-TTTN, ngày 12/04/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 31/QĐ-DKĐP ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 16 giờ 30 phút ngày 12 tháng 04 năm 2021 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 18.970 19.340
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 17.800 18.150
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 14.140 14.420
Dầu KO Đồng/lít 12.820 13.070

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 16 giờ 30 phút ngày 12/04/2021, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil