Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 19 giờ 00 ngày 30.01.2023

Căn cứ theo văn bản số 413/BCT-TTTN, ngày 30/01/2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 05/2023/QĐ-DKĐP ngày 30/01/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 19 giờ 00 phút ngày 30 tháng 01 năm 2023 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 23.140
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 22.320
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 22.520
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 24.280
Dầu KO Đồng/lít 22.570

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường) 

Giá vùng 2 áp dụng cho hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương, từng địa phương sẽ có niêm yết giá tương ứng (Chi tiết trong file đính kèm: QĐ 05 Điều Chỉnh Giá V1-V2).

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 19 giờ 00 phút ngày 30/01/2023, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil