Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 0 giờ ngày 01.01.2019

Căn cứ Công văn số 10720/BCT-TTTN, ngày 31/12/2018 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 233/QĐ-DKĐP ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc giá bán lẻ xăng dầu kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2019 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 17.600 17.950
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 16.270 16.590
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 14.900 15.190
Dầu KO Đồng/lít 14.180 14.460

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 0 giờ 00 ngày 01/01/2019, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil