Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 01.6.2019

Căn cứ Công văn số 3864/BCT-TTTN, ngày 01/06/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 54/QĐ-DKĐP ngày 01/06/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 01 tháng 06 năm 2019 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 21.210  21.630
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 20.210 20.610
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 17.390 17.730
Dầu KO Đồng/lít 16.220 16.540

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 01/06/2019, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil