Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 17.5.2019

Căn cứ Công văn số 3466/BCT-TTTN, ngày 17/05/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 49/QĐ-DKĐP ngày 17/05/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 17 tháng 05 năm 2019 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 21.590  22.020
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 20.480 20.880
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 17.610 17.960
Dầu KO Đồng/lít 16.420 16.740

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 17/05/2019, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil