Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 06.12.2018

Căn cứ Công văn số 9946/BCT-TTTN, ngày 06/12/2018 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 2059/QĐ-DKĐP ngày 06/12/2018 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 06 tháng 12 năm 2018 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 18.450 18.810
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 17.180 17.520
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 16.250 16.570
Dầu KO Đồng/lít 15.250 15.550

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 ngày 06/12/2018, cụ thể như sau: