Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 13.04.2020

Căn cứ Công văn số 2587/BCT-TTTN, ngày 13/04/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 56/QĐ-DKĐP ngày 13/04/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 13 tháng 04 năm 2020 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 11.930 12.160
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 11.340 11.560
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 10.820 11.030
Dầu KO Đồng/lít 8.630 8.800

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 13/04/2020, cụ thể như sau:

 

Nguồn: Orient Oil