Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 14.02.2020

Căn cứ Công văn số 944/BCT-TTTN, ngày 14/02/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 34/QĐ-DKĐP ngày 14/02/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 14 tháng 02 năm 2020 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 19.380 19.760
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 18.500 18.870
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 15.170 15.470
Dầu KO Đồng/lít 13.950 14.220

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 14/02/2020, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil