Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 15.3.2020

Căn cứ Công văn số 1798/BCT-TTTN, ngày 15/03/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 41/QĐ-DKĐP ngày 15/03/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 15 tháng 03 năm 2020 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 16.810 17.140
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 16.050 16.370
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 13.030 13.290
Dầu KO Đồng/lít 11.840 12.070

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 15/03/2020, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil