Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 16.8.2019

Căn cứ Công văn số 6012/BCT-TTTN, ngày 16/8/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 91/QĐ-DKĐP ngày 16/8/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 16 tháng 8 năm 2019 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 20.400  20.800
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 19.350 19.730
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 16.500 16.830
Dầu KO Đồng/lít 15.390 15.690

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 16/8/2019, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil