Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 21.12.2018

Căn cứ Công văn số 10411/BCT-TTTN, ngày 21/12/2018 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 2107/QĐ-DKĐP ngày 21/12/2018 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2018 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 18.140 18.500
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 16.780 17.110
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 16.000 16.320
Dầu KO Đồng/lít 15.000 15.300

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 ngày 21/12/2018, cụ thể như sau:

/