Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 29.3.2020

Căn cứ Công văn số 2238/BCT-TTTN, ngày 29/03/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 52/QĐ-DKĐP ngày 29/03/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 29 tháng 03 năm 2020 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 12.560 12.810
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 11.950 12.180
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 11.250 11.470
Dầu KO Đồng/lít 9.140 9.320

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 29/03/2020, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil