Orient Oil tăng giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 02.3.2019

Căn cứ Công văn số 1363/BCT-TTTN, ngày 02/03/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 20/QĐ-DKĐP ngày 02/03/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 02 tháng 03 năm 2019 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 18.540 18.910
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 17.210 17.550
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 15.860 16.170
Dầu KO Đồng/lít 14.880 15.170

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 ngày 02/03/2019, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil