Orient Oil tăng giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 17.4.2019

Căn cứ Công văn số 2647/BCT-TTTN, ngày 17/04/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 32/QĐ-DKĐP ngày 17/04/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 17 tháng 04 năm 2019 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 21.230  21.650
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 19.700 20.090
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 17.380 17.720
Dầu KO Đồng/lít 16.260 16.580

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 ngày 17/04/2019, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil