Orient Oil tăng giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 31.12.2019

Căn cứ Công văn số 10162/BCT-TTTN, ngày 31/12/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 144/QĐ-DKĐP ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 31 tháng 12 năm 2019 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 20.990 21.400
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 19.880 20.270
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 16.590 16.920
Dầu KO Đồng/lít 15.580 15.890

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 31/12/2019, cụ thể như sau:

 

Nguồn: Orient Oil