Orient Oil tăng giá xăng dầu từ 16 giờ 00 ngày 02.5.2019

Căn cứ Công văn số 3006/BCT-TTTN, ngày 02/05/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 45/QĐ-DKĐP ngày 02/05/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 16 giờ ngày 02 tháng 05 năm 2019 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 22.190  22.630
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 20.680 21.090
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 17.690 18.040
Dầu KO Đồng/lít 16.620 16.950

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 16 giờ 00 ngày 02/05/2019, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil