Orient Oil tăng giá xăng dầu từ 16 giờ 30 ngày 02.7.2019

Căn cứ Công văn số 4720/BCT-TTTN, ngày 02/07/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 75/QĐ-DKĐP ngày 02/07/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 16 giờ 30 phút ngày 02 tháng 07 năm 2019 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 20.510  20.920
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 19.650 20.040
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 16.940 17.270
Dầu KO Đồng/lít 15.930 16.240

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 16 giờ 30 phút ngày 02/07/2019, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil