Orient Oil tăng giá xăng dầu từ 17 giờ 00 ngày 02.4.2019

Căn cứ Công văn số 2245/BCT-TTTN, ngày 02/04/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 30/QĐ-DKĐP ngày 02/04/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 17 giờ ngày 02 tháng 04 năm 2019 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 20.030  20.430
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 18.580 18.950
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 17.080 17.420
Dầu KO Đồng/lít 15.970 16.280

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 17 giờ 00 ngày 02/04/2019, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil