Orient Oil tăng giá xăng dầu từ 17 giờ ngày 17.7.2019

Căn cứ Công văn số 5087/BCT-TTTN, ngày 17/07/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 79/QĐ-DKĐP ngày 17/07/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 17 giờ 00 phút ngày 17 tháng 07 năm 2019 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 21.230  21.650
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 20.270 20.670
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 16.990 17.320
Dầu KO Đồng/lít 15.950 16.260

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 17 giờ 00 phút ngày 17/07/2019, cụ thể như sau:

 

Nguồn: Orient Oil