Orient Oil tăng giá xăng dầu từ 18 giờ ngày 01.10.2019

Căn cứ Công văn số 7317/BCT-TTTN, ngày 01/10/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 109/QĐ-DKĐP ngày 01/10/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 18 giờ 00 phút ngày 01 tháng 10 năm 2019 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 21.060  21.480
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 19.780 20.170
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 16.630 16.960
Dầu KO Đồng/lít 15.780 16.090

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 18 giờ 00 phút ngày 01/10/2019, cụ thể như sau:

 

Nguồn: Orient Oil