Orientoil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.09.2020

Căn cứ Công văn số 6747/BCT-TTTN, ngày 11/09/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 134/QĐ-DKĐP ngày 11/09/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 11 tháng 09 năm 2020 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 14.980 15.270
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 14.260 14.540
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 11.510 11.740
Dầu KO Đồng/lít 9.590 9.780

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 11/09/2020, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil