Orientoil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.11.2020

Căn cứ Công văn số 8625/BCT-TTTN, ngày 11/11/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 156/QĐ-DKĐP ngày 11/11/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 11 tháng 11 năm 2020 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 14.700 14.990
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 13.880 14.150
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 10.830 11.040
Dầu KO Đồng/lít 9.560 9.750

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 11/11/2020, cụ thể như sau:

 

Nguồn: Orient Oil