Orientoil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 12.8.2020

Căn cứ Công văn số 5919/BCT-TTTN, ngày 12/08/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 119/QĐ-DKĐP ngày 12/08/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 12 tháng 08 năm 2020 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 14.920 15.210
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 14.400 14.680
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 12.200 12.440
Dầu KO Đồng/lít 10.200 10.400

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 12/08/2020, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil