Orientoil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 13.07.2020

Căn cứ Công văn số 5046/BCT-TTTN, ngày 13/07/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 91/QĐ-DKĐP ngày 13/07/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 13 tháng 07 năm 2020 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 14.970 15.260
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 14.250 14.530
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 12.110 12.350
Dầu KO Đồng/lít 10.030 10.230

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 13/07/2020, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil