Orientoil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 27.3.2021

Căn cứ Công văn số 1685/BCT-TTTN, ngày 27/03/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 27/QĐ-DKĐP ngày 12/03/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 27 tháng 03 năm 2021 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 19.040 19.420
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 17.850 18.200
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 14.240 14.520
Dầu KO Đồng/lít 13.000 13.260

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 27/03/2021, cụ thể như sau:

 

Nguồn: Orient Oil