Orientoil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 27.8.2020

Căn cứ Công văn số 6393/BCT-TTTN, ngày 27/08/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 126/QĐ-DKĐP ngày 27/08/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 27 tháng 08 năm 2020 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 15.110 15.410
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 14.400 14.680
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 11.960 12.190
Dầu KO Đồng/lít 10.120 10.320

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 27/08/2020, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil