Orientoil điều chỉnh giá xăng dầu từ 16 giờ 00 ngày 11.12.2020

Căn cứ Công văn số 9569/BCT-TTTN, ngày 11/12/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 168/QĐ-DKĐP ngày 11/12/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 16 giờ 00 phút ngày 11 tháng 12 năm 2020 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 16.000 16.320
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 15.120 15.420
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 11.890 12.120
Dầu KO Đồng/lít 10.770 10.980

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 16 giờ 00 phút ngày 11/12/2020, cụ thể như sau:

 

Nguồn: Orient Oil