Sản phẩm dung môi

Các sản phẩm dung môi tại Công ty cổ Phần Dầu khí Đông Phương đang phân phối, với những tiêu chuẩn kiểm tra nghiêm ngặt, thêm vào đó là quy trình sản xuất hiện đại, đem đến những sản phẩm tốt nhất.