Hoạt động an toàn sức khỏe

 

Orient Oil luôn nỗ lực hết sức nhằm mang đến một môi trường làm việc an ninh, an toàn, nơi mỗi cán bộ công nhân viên được trang bị kiến thức và khả năng làm việc an toàn bằng việc áp dụng các công nghệ tiên tiến và ứng xử phủ hợp nhất. Chúng tôi luôn hướng tới nâng cao hiệu quả của công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường  và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh với phương châm đảm bảo phòng tránh mọi nguy cơ mất an toàn và giảm thiểu tác động mặt trái nghề nghiệp tới con người, tài sản và môi trường. Để làm được điều đó, Orient Oil đã xây dựng hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người lao động, nhà thầu và các bên đối tác tham gia. Người lao động Orient Oil luôn được chuẩn bị kỹ càng cho bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào.

Nhờ nhận thức, sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, quy định, và tính cẩn trọng của đội ngũ cán bộ công nhân viên, Orient Oil đã trải qua hàng ngàn giờ lao động an toàn mà không có sự cố gây mất ngày công nào, trong khi đã hoàn thành những khối lượng công việc.