Thông tin báo chí

Đại diện cho thế hệ trẻ năng động
Đại diện cho thế hệ trẻ đầy tiềm năng

Cạnh tranh với 215 hồ sơ trên toàn quốc, là đại diện duy nhất của Vietsovpetro và là 1 trong 8 gương tiêu biểu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) được vinh danh tại Lễ tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc” lần thứ IX, Hoàng Công
[Chi tiết...]