Tin tức xăng dầu

Orient Oil giữ nguyên giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 27.5.2021

Căn cứ Công văn số 2968/BCT-TTTN, ngày 27/05/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 58/QĐ-DKĐP ngày 27/05/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 12.5.2021

Căn cứ Công văn số 2621/BCT-TTTN, ngày 12/05/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 45/QĐ-DKĐP ngày 12/05/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 27.4.2021

Căn cứ Công văn số 2333/BCT-TTTN, ngày 27/04/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 39/QĐ-DKĐP ngày 27/04/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 16 giờ 30 ngày 12.4.2021

Căn cứ Công văn số 2055/BCT-TTTN, ngày 12/04/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 31/QĐ-DKĐP ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 16 giờ 30 phút ngày
[Chi tiết...]

Orientoil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 27.3.2021

Căn cứ Công văn số 1685/BCT-TTTN, ngày 27/03/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 27/QĐ-DKĐP ngày 12/03/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 12.3.2021

Căn cứ Công văn số 1348/BCT-TTTN, ngày 12/03/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 23/QĐ-DKĐP ngày 12/03/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 25.02.2021

Căn cứ Công văn số 992/BCT-TTTN, ngày 25/02/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 20/QĐ-DKĐP ngày 25/02/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil giữ nguyên giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 10.02.2021

Căn cứ Công văn số 856/BCT-TTTN, ngày 10/02/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 18/QĐ-DKĐP ngày 10/02/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]