Tin tức xăng dầu

Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 17.5.2019

Căn cứ Công văn số 3466/BCT-TTTN, ngày 17/05/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 49/QĐ-DKĐP ngày 17/05/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil tăng giá xăng dầu từ 16 giờ 00 ngày 02.5.2019

Căn cứ Công văn số 3006/BCT-TTTN, ngày 02/05/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 45/QĐ-DKĐP ngày 02/05/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 16 giờ ngày 02 tháng
[Chi tiết...]

Orient Oil tăng giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 17.4.2019

Căn cứ Công văn số 2647/BCT-TTTN, ngày 17/04/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 32/QĐ-DKĐP ngày 17/04/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 17 tháng
[Chi tiết...]

Orient Oil tăng giá xăng dầu từ 17 giờ 00 ngày 02.4.2019

Căn cứ Công văn số 2245/BCT-TTTN, ngày 02/04/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 30/QĐ-DKĐP ngày 02/04/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 17 giờ ngày 02 tháng
[Chi tiết...]

Orient Oil tăng giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 02.3.2019

Căn cứ Công văn số 1363/BCT-TTTN, ngày 02/03/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 20/QĐ-DKĐP ngày 02/03/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 02 tháng
[Chi tiết...]