Tin tức xăng dầu

Orientoil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.09.2020

Căn cứ Công văn số 6747/BCT-TTTN, ngày 11/09/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 134/QĐ-DKĐP ngày 11/09/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orientoil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 27.8.2020

Căn cứ Công văn số 6393/BCT-TTTN, ngày 27/08/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 126/QĐ-DKĐP ngày 27/08/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orientoil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 12.8.2020

Căn cứ Công văn số 5919/BCT-TTTN, ngày 12/08/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 119/QĐ-DKĐP ngày 12/08/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orientoil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 28.07.2020

Căn cứ Công văn số 5464/BCT-TTTN, ngày 28/07/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 98/QĐ-DKĐP ngày 28/07/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orientoil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 13.07.2020

Căn cứ Công văn số 5046/BCT-TTTN, ngày 13/07/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 91/QĐ-DKĐP ngày 13/07/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orientoil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 27.6.2020

Căn cứ Công văn số 4686/BCT-TTTN, ngày 27/06/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 85/QĐ-DKĐP ngày 27/06/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 12.06.2020

Căn cứ Công văn số 4227/BCT-TTTN, ngày 12/06/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 74/QĐ-DKĐP ngày 12/06/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 28.05.2020

Căn cứ Công văn số 3824/BCT-TTTN, ngày 28/05/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 69/QĐ-DKĐP ngày 28/05/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]