Tin tức xăng dầu

Orient Oil tăng giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 02.3.2019

Căn cứ Công văn số 1363/BCT-TTTN, ngày 02/03/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 20/QĐ-DKĐP ngày 02/03/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 02 tháng
[Chi tiết...]

Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 0 giờ ngày 01.01.2019

Căn cứ Công văn số 10720/BCT-TTTN, ngày 31/12/2018 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 233/QĐ-DKĐP ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc giá bán lẻ xăng dầu kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm
[Chi tiết...]

Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 21.12.2018

Căn cứ Công văn số 10411/BCT-TTTN, ngày 21/12/2018 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 2107/QĐ-DKĐP ngày 21/12/2018 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 21 tháng 12 năm
[Chi tiết...]

Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 06.12.2018

Căn cứ Công văn số 9946/BCT-TTTN, ngày 06/12/2018 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 2059/QĐ-DKĐP ngày 06/12/2018 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 06 tháng 12 năm
[Chi tiết...]