Tin tức xăng dầu

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 01.06.2023

Căn cứ theo văn bản số 3380/BCT-TTTN, ngày 01/06/2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 68/2023/QĐ-DKĐP ngày 01/06/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 22.05.2023

Căn cứ theo văn bản số 3080/BCT-TTTN, ngày 22/05/2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 66/2023/QĐ-DKĐP ngày 22/05/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.05.2023

Căn cứ theo văn bản số 2789/BCT-TTTN, ngày 11/05/2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 65/2023/QĐ-DKĐP ngày 11/05/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 04.05.2023

Căn cứ theo văn bản số 2588/BCT-TTTN, ngày 04/05/2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 63/2023/QĐ-DKĐP ngày 04/05/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21.04.2023

Căn cứ theo văn bản số 2390/BCT-TTTN, ngày 21/04/2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 62/2023/QĐ-DKĐP ngày 21/04/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.04.2023

Căn cứ theo văn bản số 2075/BCT-TTTN, ngày 11/04/2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 58/2023/QĐ-DKĐP ngày 11/04/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 03.04.2023

Căn cứ theo văn bản số 1886/BCT-TTTN, ngày 03/04/2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 57/2023/QĐ-DKĐP ngày 03/04/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21.03.2023

Căn cứ theo văn bản số 1576/BCT-TTTN, ngày 21/03/2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 54/2023/QĐ-DKĐP ngày 21/03/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút
[Chi tiết...]