Tin tức xăng dầu

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 15.11.2019

Căn cứ Công văn số 8733/BCT-TTTN, ngày 15/11/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 120/QĐ-DKĐP ngày 15/11/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 31.10.2019

Căn cứ Công văn số 8258/BCT-TTTN, ngày 31/10/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 116/QĐ-DKĐP ngày 31/10/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 16.10.2019

Căn cứ Công văn số 7785/BCT-TTTN, ngày 16/10/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 113/QĐ-DKĐP ngày 16/10/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil tăng giá xăng dầu từ 18 giờ ngày 01.10.2019

Căn cứ Công văn số 7317/BCT-TTTN, ngày 01/10/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 109/QĐ-DKĐP ngày 01/10/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 18 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 16.9.2019

Căn cứ Công văn số 6817/BCT-TTTN, ngày 16/9/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 103/QĐ-DKĐP ngày 16/9/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 31.8.2019

Căn cứ Công văn số 6464/BCT-TTTN, ngày 31/8/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 98/QĐ-DKĐP ngày 31/8/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 16.8.2019

Căn cứ Công văn số 6012/BCT-TTTN, ngày 16/8/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 91/QĐ-DKĐP ngày 16/8/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 01.8.2019

Căn cứ Công văn số 5531/BCT-TTTN, ngày 01/8/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 87/QĐ-DKĐP ngày 01/8/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]