Tin tức xăng dầu

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 12.3.2021

Căn cứ Công văn số 1348/BCT-TTTN, ngày 12/03/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 23/QĐ-DKĐP ngày 12/03/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 25.02.2021

Căn cứ Công văn số 992/BCT-TTTN, ngày 25/02/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 20/QĐ-DKĐP ngày 25/02/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil giữ nguyên giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 10.02.2021

Căn cứ Công văn số 856/BCT-TTTN, ngày 10/02/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 18/QĐ-DKĐP ngày 10/02/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 26.01.2021

Căn cứ Công văn số 466/BCT-TTTN, ngày 26/01/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 14/QĐ-DKĐP ngày 26/01/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.01.2021

Căn cứ Công văn số 150/BCT-TTTN, ngày 11/01/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 06/QĐ-DKĐP ngày 11/01/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 26.12.2020

Căn cứ Công văn số 10034/BCT-TTTN, ngày 26/12/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 174/QĐ-DKĐP ngày 26/12/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orientoil điều chỉnh giá xăng dầu từ 16 giờ 00 ngày 11.12.2020

Căn cứ Công văn số 9569/BCT-TTTN, ngày 11/12/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 168/QĐ-DKĐP ngày 11/12/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 16 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orientoil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 26.11.2020

Căn cứ Công văn số 9067/BCT-TTTN, ngày 26/11/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 161/QĐ-DKĐP ngày 26/11/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]