Tin tức xăng dầu

Orientoil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 27.6.2020

Căn cứ Công văn số 4686/BCT-TTTN, ngày 27/06/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 85/QĐ-DKĐP ngày 27/06/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 12.06.2020

Căn cứ Công văn số 4227/BCT-TTTN, ngày 12/06/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 74/QĐ-DKĐP ngày 12/06/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 28.05.2020

Căn cứ Công văn số 3824/BCT-TTTN, ngày 28/05/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 69/QĐ-DKĐP ngày 28/05/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 13.05.2020

Căn cứ Công văn số 3397/BCT-TTTN, ngày 13/05/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 65/QĐ-DKĐP ngày 13/05/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 28.04.2020

Căn cứ Công văn số 3006/BCT-TTTN, ngày 28/04/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 59/QĐ-DKĐP ngày 28/04/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 13.04.2020

Căn cứ Công văn số 2587/BCT-TTTN, ngày 13/04/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 56/QĐ-DKĐP ngày 13/04/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 29.3.2020

Căn cứ Công văn số 2238/BCT-TTTN, ngày 29/03/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 52/QĐ-DKĐP ngày 29/03/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 15.3.2020

Căn cứ Công văn số 1798/BCT-TTTN, ngày 15/03/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 41/QĐ-DKĐP ngày 15/03/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]