Tin tức xăng dầu

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 26.12.2020

Căn cứ Công văn số 10034/BCT-TTTN, ngày 26/12/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 174/QĐ-DKĐP ngày 26/12/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orientoil điều chỉnh giá xăng dầu từ 16 giờ 00 ngày 11.12.2020

Căn cứ Công văn số 9569/BCT-TTTN, ngày 11/12/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 168/QĐ-DKĐP ngày 11/12/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 16 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orientoil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 26.11.2020

Căn cứ Công văn số 9067/BCT-TTTN, ngày 26/11/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 161/QĐ-DKĐP ngày 26/11/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orientoil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.11.2020

Căn cứ Công văn số 8625/BCT-TTTN, ngày 11/11/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 156/QĐ-DKĐP ngày 11/11/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orientoil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 27.10.2020

Căn cứ Công văn số 8138/BCT-TTTN, ngày 27/10/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 149/QĐ-DKĐP ngày 27/10/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orientoil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 12.10.2020

Căn cứ Công văn số 7651/BCT-TTTN, ngày 12/10/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 141/QĐ-DKĐP ngày 12/10/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orientoil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 26.09.2020

Căn cứ Công văn số 7212/BCT-TTTN, ngày 26/09/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 137/QĐ-DKĐP ngày 26/09/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orientoil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.09.2020

Căn cứ Công văn số 6747/BCT-TTTN, ngày 11/09/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 134/QĐ-DKĐP ngày 11/09/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]