Tin tức xăng dầu

Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 14.02.2020

Căn cứ Công văn số 944/BCT-TTTN, ngày 14/02/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 34/QĐ-DKĐP ngày 14/02/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 30.01.2020

Căn cứ Công văn số 609/BCT-TTTN, ngày 30/01/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 27/QĐ-DKĐP ngày 30/01/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 15.01.2020

Căn cứ Công văn số 343/BCT-TTTN, ngày 15/01/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 23/QĐ-DKĐP ngày 15/01/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil tăng giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 31.12.2019

Căn cứ Công văn số 10162/BCT-TTTN, ngày 31/12/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 144/QĐ-DKĐP ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 16.12.2019

Căn cứ Công văn số 9621/BCT-TTTN, ngày 16/12/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 139/QĐ-DKĐP ngày 16/12/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 30.11.2019

Căn cứ Công văn số 9139/BCT-TTTN, ngày 30/11/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 127/QĐ-DKĐP ngày 30/11/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 15.11.2019

Căn cứ Công văn số 8733/BCT-TTTN, ngày 15/11/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 120/QĐ-DKĐP ngày 15/11/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 31.10.2019

Căn cứ Công văn số 8258/BCT-TTTN, ngày 31/10/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 116/QĐ-DKĐP ngày 31/10/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]