Tin tức xăng dầu

Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 0 giờ ngày 01.01.2019

Căn cứ Công văn số 10720/BCT-TTTN, ngày 31/12/2018 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 233/QĐ-DKĐP ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc giá bán lẻ xăng dầu kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm
[Chi tiết...]

Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 21.12.2018

Căn cứ Công văn số 10411/BCT-TTTN, ngày 21/12/2018 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 2107/QĐ-DKĐP ngày 21/12/2018 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 21 tháng 12 năm
[Chi tiết...]

Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 06.12.2018

Căn cứ Công văn số 9946/BCT-TTTN, ngày 06/12/2018 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 2059/QĐ-DKĐP ngày 06/12/2018 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 06 tháng 12 năm
[Chi tiết...]

Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 21.11.2018

Căn cứ công văn số 9505/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu ngày 21/11/2018 của Bộ Công Thương. Công ty CP Dầu Khí Đông Phương chính thức điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng và giữ nguyên giá bán lẻ đối với dầu kể từ 15 giờ 00
[Chi tiết...]

Orient Oil giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 06.11.2018

Căn cứ Công văn số 8989/BCT-TTTN, ngày 06/11/2018 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 1915/QĐ-DKĐP ngày 06/11/2018 của Công ty Cổ phần Dầu Khí Đông Phương về việc giá bán lẻ xăng, dầu kể từ 15 giờ ngày 06 tháng 11 năm
[Chi tiết...]