Tin tức xăng dầu

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21.03.2022

Căn cứ Công văn số 1403/BCT-TTTN, ngày 21/03/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 28/QĐ-DKĐP và Quyết định số 29/QĐ-DKĐP ngày 21/03/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.03.2022

Căn cứ Công văn số 1214/BCT-TTTN, ngày 11/03/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 26/QĐ-DKĐP và Quyết định số 27/QĐ-DKĐP ngày 11/03/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 01.03.2022

Căn cứ Công văn số 961/BCT-TTTN, ngày 01/03/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 18/QĐ-DKĐP và Quyết định số 19/QĐ-DKĐP ngày 01/03/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21.02.2022

Căn cứ Công văn số 791/BCT-TTTN, ngày 21/02/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 12/QĐ-DKĐP và Quyết định số 13/QĐ-DKĐP ngày 21/02/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.02.2022

Căn cứ Công văn số 603/BCT-TTTN, ngày 11/02/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 10/QĐ-DKĐP và Quyết định số 11/QĐ-DKĐP ngày 11/02/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21.01.2022

Căn cứ Công văn số 326/BCT-TTTN, ngày 21/01/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 07/QĐ-DKĐP và Quyết định số 08/QĐ-DKĐP ngày 21/01/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.01.2022

Căn cứ Công văn số 162/BCT-TTTN, ngày 11/01/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 01/QĐ-DKĐP và Quyết định số 02/QĐ-DKĐP ngày 11/01/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 25.12.2021

Căn cứ Công văn số 8362/BCT-TTTN, ngày 25/12/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 139/QĐ-DKĐP và Quyết định số 140/QĐ-DKĐP ngày 25/12/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]