Tin tức xăng dầu

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21.12.2022

Căn cứ Công văn số 8243/BCT-TTTN, ngày 21/12/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 95/QĐ-DKĐP ngày 21/12/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 12.12.2022

Căn cứ Công văn số 7938/BCT-TTTN, ngày 12/12/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 92/QĐ-DKĐP ngày 12/12/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 01.12.2022

Căn cứ Công văn số 7706/BCT-TTTN, ngày 01/12/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 91/QĐ-DKĐP ngày 01/12/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21.11.2022

Căn cứ Công văn số 7376/BCT-TTTN, ngày 21/11/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 84/QĐ-DKĐP ngày 21/11/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.11.2022

Căn cứ Công văn số 6501/BCT-TTTN, ngày 11/11/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 83/QĐ-DKĐP ngày 11/11/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 01.11.2022

Căn cứ Công văn số 6853/BCT-TTTN, ngày 01/11/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 80/QĐ-DKĐP ngày 01/11/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21.10.2022

Căn cứ Công văn số 6501/BCT-TTTN, ngày 21/10/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 79/QĐ-DKĐP ngày 21/10/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.10.2022

Căn cứ Công văn số 6253/BCT-TTTN, ngày 11/10/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 78/QĐ-DKĐP ngày 11/10/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]