Tin tức xăng dầu

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.04.2023

Căn cứ theo văn bản số 2075/BCT-TTTN, ngày 11/04/2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 58/2023/QĐ-DKĐP ngày 11/04/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 03.04.2023

Căn cứ theo văn bản số 1886/BCT-TTTN, ngày 03/04/2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 57/2023/QĐ-DKĐP ngày 03/04/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21.03.2023

Căn cứ theo văn bản số 1576/BCT-TTTN, ngày 21/03/2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 54/2023/QĐ-DKĐP ngày 21/03/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 13.03.2023

Căn cứ theo văn bản số 1325/BCT-TTTN, ngày 13/03/2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 12/2023/QĐ-DKĐP ngày 13/03/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 01.03.2023

Căn cứ theo văn bản số 1051/BCT-TTTN, ngày 01/03/2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 11/2023/QĐ-DKĐP ngày 01/03/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21.02.2023

Căn cứ theo văn bản số 831/BCT-TTTN, ngày 21/02/2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 09/2023/QĐ-DKĐP ngày 21/02/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 13.02.2023

Căn cứ theo văn bản số 639/BCT-TTTN, ngày 13/02/2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 06/2023/QĐ-DKĐP ngày 13/02/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 19 giờ 00 ngày 30.01.2023

Căn cứ theo văn bản số 413/BCT-TTTN, ngày 30/01/2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 05/2023/QĐ-DKĐP ngày 30/01/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 19 giờ 00 phút
[Chi tiết...]