Tin tức xăng dầu

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 03.10.2022

Căn cứ Công văn số 5938/BCT-TTTN, ngày 03/10/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 77/QĐ-DKĐP ngày 03/10/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21.09.2022

Căn cứ Công văn số 5621/BCT-TTTN, ngày 21/09/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 76/QĐ-DKĐP ngày 21/09/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 12.09.2022

Căn cứ Công văn số 5404/BCT-TTTN, ngày 12/09/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 73/QĐ-DKĐP ngày 12/09/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 05.09.2022

Căn cứ Công văn số 5274/BCT-TTTN, ngày 05/09/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 70/QĐ-DKĐP ngày 05/09/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 22.08.2022

Căn cứ Công văn số 5011/BCT-TTTN, ngày 22/08/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 65/QĐ-DKĐP ngày 22/08/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.08.2022

Căn cứ Công văn số 4750/BCT-TTTN, ngày 11/08/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 63/QĐ-DKĐP ngày 11/08/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 01.08.2022

Căn cứ Công văn số 4479/BCT-TTTN, ngày 01/08/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 62/QĐ-DKĐP ngày 01/08/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21.07.2022

Căn cứ Công văn số 4202/BCT-TTTN, ngày 21/07/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 57/QĐ-DKĐP ngày 21/07/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]