Tin tức xăng dầu

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.8.2021

Căn cứ Công văn số 4843/BCT-TTTN, ngày 11/08/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 93/QĐ-DKĐP ngày 11/08/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 27.7.2021

Căn cứ Công văn số 4469/BCT-TTTN, ngày 27/07/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 89/QĐ-DKĐP ngày 27/07/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 12.7.2021

Căn cứ Công văn số 4104/BCT-TTTN, ngày 12/07/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 85/QĐ-DKĐP ngày 12/07/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 26.6.2021

Căn cứ Công văn số 3753/BCT-TTTN, ngày 26/06/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 70/QĐ-DKĐP ngày 26/06/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.6.2021

Căn cứ Công văn số 3382/BCT-TTTN, ngày 11/06/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 63/QĐ-DKĐP ngày 11/06/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil giữ nguyên giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 27.5.2021

Căn cứ Công văn số 2968/BCT-TTTN, ngày 27/05/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 58/QĐ-DKĐP ngày 27/05/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 12.5.2021

Căn cứ Công văn số 2621/BCT-TTTN, ngày 12/05/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 45/QĐ-DKĐP ngày 12/05/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 27.4.2021

Căn cứ Công văn số 2333/BCT-TTTN, ngày 27/04/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 39/QĐ-DKĐP ngày 27/04/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]