Tin tức xăng dầu

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 00 giờ 00 ngày 11.07.2022

Căn cứ Công văn số 3942/BCT-TTTN, ngày 11/07/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 56/QĐ-DKĐP ngày 11/07/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 00 giờ 00 ngày 01.07.2022

Căn cứ Công văn số 3742/BCT-TTTN, ngày 01/07/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 55/QĐ-DKĐP ngày 01/07/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 00 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21.06.2022

Căn cứ Công văn số 3460/BCT-TTTN, ngày 21/06/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 53/QĐ-DKĐP ngày 21/06/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 13.06.2022

Căn cứ Công văn số 3309/BCT-TTTN, ngày 13/06/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 52/QĐ-DKĐP ngày 13/06/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 01.06.2022

Căn cứ Công văn số 3011/BCT-TTTN, ngày 01/06/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 49/QĐ-DKĐP và Quyết định số 50/QĐ-DKĐP ngày 01/06/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 23.05.2022

Căn cứ Công văn số 2738/BCT-TTTN, ngày 23/05/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 46/QĐ-DKĐP và Quyết định số 47/QĐ-DKĐP ngày 23/05/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.05.2022

Căn cứ Công văn số 2531/BCT-TTTN, ngày 11/05/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 44/QĐ-DKĐP và Quyết định số 45/QĐ-DKĐP ngày 11/05/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 04.05.2022

Căn cứ Công văn số 2293/BCT-TTTN, ngày 04/05/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 41/QĐ-DKĐP và Quyết định số 42/QĐ-DKĐP ngày 04/05/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]