Tin tức xăng dầu

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21.04.2022

Căn cứ Công văn số 2078/BCT-TTTN, ngày 21/04/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 36/QĐ-DKĐP và Quyết định số 37/QĐ-DKĐP ngày 21/04/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 12.04.2022

Căn cứ Công văn số 1846/BCT-TTTN, ngày 12/04/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 34/QĐ-DKĐP và Quyết định số 35/QĐ-DKĐP ngày 12/04/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 00 giờ 00 ngày 01.04.2022

Căn cứ Công văn số 1674/BCT-TTTN, ngày 01/04/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 32/QĐ-DKĐP và Quyết định số 33/QĐ-DKĐP ngày 01/04/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 00
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21.03.2022

Căn cứ Công văn số 1403/BCT-TTTN, ngày 21/03/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 28/QĐ-DKĐP và Quyết định số 29/QĐ-DKĐP ngày 21/03/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.03.2022

Căn cứ Công văn số 1214/BCT-TTTN, ngày 11/03/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 26/QĐ-DKĐP và Quyết định số 27/QĐ-DKĐP ngày 11/03/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 01.03.2022

Căn cứ Công văn số 961/BCT-TTTN, ngày 01/03/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 18/QĐ-DKĐP và Quyết định số 19/QĐ-DKĐP ngày 01/03/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21.02.2022

Căn cứ Công văn số 791/BCT-TTTN, ngày 21/02/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 12/QĐ-DKĐP và Quyết định số 13/QĐ-DKĐP ngày 21/02/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.02.2022

Căn cứ Công văn số 603/BCT-TTTN, ngày 11/02/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 10/QĐ-DKĐP và Quyết định số 11/QĐ-DKĐP ngày 11/02/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]