Trách nhiệm xã hội

Orient Oil luôn nhận thức được tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội trong khu vực mà chúng tôi đang hoạt động và có các chính sách hợp tác để sẻ chia những thành tựu kinh doanh góp phần cải thiện giáo dục và chất lưọng cuộc sống của cộng đồng.

Orient Oil luôn ý thức trách nhiệm cao để phát triển bền vững cùng với cộng đồng và xã hội.Chúng tôi nghiêm chỉnh duy trì các tiêu chuẩn môi trường cao nhất theo những yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 14001:2015 bằng việc hạn chế những tác động đến môi trường như tiết kiệm năng lượng, tránh gây ô nhiễm nguồn nước hay chất thải rắn.”

Bằng tấm lòng sẻ chia, thấm đẫm truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tinh thần “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, trong những năm qua, tập thể cán bộ nhân viên Orient Oil đã ủng hộ bằng cả tinh thần và vật chất, đóng góp mạnh mẽ, thiết thực trong công tác an sinh xã hội: tài trợ xây dựng các trường học, trạm y tế, nhà đại đoàn kết, nâng cấp hạ tầng dân sinh tại các địa phương nghèo, vùng sâu vùng xa; chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo, đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai, các hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam; giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, ủng hộ các quỹ bảo trợ, các tổ chức xã hội…

Những đóng góp xứng đáng đó trong thực hiện trách nhiệm xã hội đã tô đậm một trong những nét giá trị cốt lõi tiêu biểu ở Orient Oil với vai trò là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực dầu khí.